Sosiaalityön käytännön työmenetelmät 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

16.10.2023 00:00 - 13.12.2023 00:00

Sosiaalityössä käytetyt työmenetelmät, menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja sovellukset.

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä sosiaalityön käytännön työmenetelmistä, selittää menetelmien teoreettisia lähtökohtia sekä vertailla menetelmien niiden eroja, yhteneväisyyksiä ja käytettävyyttä sosiaalityössä

Toteutustavat: Monimuoto-opetus. Itsenäinen opiskelu ja yksilöllinen oppimispäiväkirja verkossa (65 h). Luennot hybridiopetuksena (4 h). Luennot tallennetaan. Ryhmäessee ja posteri (60–62 h) sekä posteriseminaari (4–6 h). Seminaari lähiopetuksena tutkinto-opiskelijoille ja etäopetuksena avoimen yliopiston opiskelijoille (ei tallenneta).

Suoritustavat:

Itsenäinen opiskelu ja yksilötyönä tehtävä oppimispäiväkirja. Ryhmäessee ja posteri sekä osallistuminen posteriseminaariin.

Yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kinni

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön perusopinnot, Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina

Oppimateriaali:

Thompson, N. & Stepney, P. (toim.) (2018). Social work theory and methods: the essentials. New York, NY: Routledge. E-kirja.

Healy, K. (2012). Social work methods and skills: the essential foundations of practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan. E-kirja.

KuvaSuositeltava oppimateriaali ilmoitetaan oppimisalustalla (eLearning moodle).

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

25.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 25.9.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).