Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

26.10.2023 00:00 - 31.05.2025 00:00

Opintojaksolla tutustutaan sosiaalipalveluiden kenttään käytännön jakson ja oppimistehtävien avulla. Käytännön jaksolla ja oppimistehtävissä perehdytään sosiaalityön asemaan erilaisissa toimintaympäristöissä, sosiaalipalveluiden järjestö- ja hanketyöhön sekä niiden kytkentään sosiaalityöhön. 

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija osaa

 • tunnistaa ja selittää ammatillisen sosiaalityön, kolmannen sektorin ja hanketyön toimintaa;

• tunnistaa sosiaalityössä kohdattavien ihmisten haastavien elämäntilanteiden merkityksiä ja niistä aiheutuvien tuen tarpeiden lähtökohtia.

• kuvata sosiaalityön erilaisia asiakkuuksia, asiakkaan toimijuuden tukemista ja sosiaalityön käytännön roolin osana palvelujärjestelmää.

Geneeriset taidot: etiikka, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittä-minen ja vuorovaikutus ja viestintä

Toteutustapa: Monimuoto-opintoina. Opintojakson orientaatioluento ja esseeseminaari. Käytännönjakso (5 työpäivää / 36 h), verkko-oppimisympäristössä työskentely sekä itsenäinen työskentely. Käytössä Moodle-oppimisympäristö. Opintojakson toteutus muutoin verkossa, mutta harjoittelu tarkoittaa tutustumista johonkin sosiaalityön käytännön yksikköön, ja opiskelija järjestää harjoittelupaikan itse. Harjoittelu ohjeistetaan tarkemmin opintojakson alussa.

Suoritustapa: Opintojakson suoritustapoina ovat: osallistuminen orientaatioluentoon, opetukseen osallistuminen, oppimistehtävät ja itsenäinen työskentely, käytännön jakson suorittaminen (5 työpäivää / 36 h). Opintojakson toteutuksella on tarkempi kuvaus erilaisista suoritustavoista.

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5, aktiivinen työskentely verkko-oppimisympäristössä, orientaatioluennolle ja esseeseminaariin osallistuminen sekä yksilötyönä tehtävä essee. Oppimissuunnitelma (hyl-täyd-hyv).

Piia Puurunen

Hyväksiluku: Opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi AMK-, geronomi AMK-, kuntoutuksen ohjaaja AMK- tai yhteisöpedagogi AMK-tutkinnolla. Opintojakson saa hyväksiluettua myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (sosiaali-, terveys-, kasvatusala), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta.

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

09.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 9.10.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).