Sosiaalityön perusopinnot 25 op (UEF)

Sosiaalityö perusopinnot

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.

Sosiaalityön perusopinnot 25 op (UEF) opintokokonaisuuden tarkemmat tiedot löydät Opintopolku.fi-palvelusta tästä linkistä. 

Sosiaalialalla/sosiaalityössä toimivat, sosiaalityöhön aikovat kuntien, järjestöjen ja yksityisten organisaatioiden työntekijät sekä kaikki muut asiasta kiinnostuneet.

Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.

Sosiaalityön perusopinnot 25 op muodostuvat seuraavista opintojaksoista:

Sosiaalityön perusopinnoista on mahdollista hakea hyväksilukua seuraavasti:

Hyväksiluku AMK-tutkinnolla:

5513105 Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op ­- > Sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK tai yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa opintojakson korvattua kokonaan.

5513107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op ­­­­-­­ > Sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK tai yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjallisuustentin. Monimuoto-osuus opintojaksosta tulee suorittaa.

415 €

31.08.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.8.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).