Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

21.02.2023 00:00 - 02.05.2023 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa tiedonhallinnan keskeisen toimijaverkoston ja sen toimijoiden tehtävät
- tunnistaa tiedonhallintaa ohjaavat keskeiset säädökset
- määritellä tiedonhallinnan ekosysteemin toimintaympäristön
 

Tiedonhallinnan toimintaympäristö, toimijat ja niiden tehtävät, tiedonhallinnan edellytykset, toimintaa ohjaava lainsäädäntö.

Kirjaudu Moodleen heti jakson alkaessa. Opintojaksolla on aikataulutettuja tehtäviä ja se tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Verkko-opetus 135 h. Videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtävät ja harjoitustyöt.

Opintojakso suoritetaan kahdessa osassa, joista ensimmäinen osa tulee olla suoritettuna määräpäivään mennessä ennen kuin opiskelija pääsee etenemään toiseen osaan. Toinen osa suoritetaan opintojakson päättymiseen mennessä.
 

Esitietovaatimukset:
5425033A Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op, MOOC
 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

07.02.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.1.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).