Sovittelutaidot työyhteisön ristiriitojen ratkaisussa

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia , Markkinointi, talous ja yrittäjyys

24.11.2022 09:00 - 16:00

torstai 24.11.2022, klo 9.00–16.00

Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli

Sovittelu on toimiva työkalu työyhteisön ristiriitojen ratkaisemiseen.

Tässä koulutuksessa opit, kuinka haasteellisia tilanteita kohdataan avoimesti, miten sovitteluprosessi etenee ja mikä on sovittelijan rooli. Saat käytännön työvälineitä sovittelutyöhön.

Koulutus sopii kaikille, jotka työssään kohtaavat ja käsittelevät ristiriitatilanteita.

Koulutus soveltuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin HR-henkilöstölle, esimiesasemassa oleville ja johtajille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille sekä työterveyshuollon henkilöstölle ja työnohjaajille.

Sovitteluosaamisesta on hyötyä koko työyhteisölle. Sovittelu on tieteellisesti tutkittu ja tehokas menetelmä työpaikan ristiriitatilanteiden käsittelyyn.

Rakennetaan sopua. Ratkaistu konflikti / ristiriita vahvistaa työyhteisön jäsenten vuorovaikutusta, palauttaa työrauhan, parantaa työilmapiiriä ja vahvistaa työyhteisön jäsenten keskinäistä luottamusta työyhteisössä. Koulutuksessa muodostat sovittelumenetelmän tietoperustan ja opit sovitteluprosessin etenemisen vaiheet. Koulutuksen aikana pääset harjoittelemaan sovittelevaa otetta työpaikan olosuhteisiin soveltaen.

Voit täydentää perustietämystäsi konfliktien ja ristiriitojen syntyyn vaikuttavista tekijöistä Konfliktien ja ristiriitojen sovittelu työyhteisössä -koulutuksessa (20.10.2022) ennen tätä sovittelukoulutusta, sillä tässä koulutuksessa keskitytään enemmän sovitteluprosessiin ja sovittelutaitojen harjoittelemiseen käytännössä. Koulutuksessa ei niinkään pureuduta konfliktien ja ristiriitojen juurisyihin.

Koulutuksen jälkeen osaat:

  • määritellä sovittelijan roolin toimintaperiaatteet
  • tunnistaa konflikteille altistavia / konfliktien syntymi-seen vaikuttavia tekijöitä
  • ennakoida konflikteja ja tunnistat tilanteet, jolloin niihin kannattaa mieluummin puuttua
  • käyttää sovittelevaa otetta työpaikalla työrauhan palauttamiseksi  
  • ottaa puheeksi ja puuttua työyhteisön ristiriita- ja konfliktitilanteisiin
  • määritellä sovitteluprosessin eri vaiheet
  • tukea sovittelevaa otetta ja kannustaa konflikteja ratkaisevaa yrityskulttuuria

Työyhteisösovittelun erityisosaaja, työnohjaaja STOry, KM, AmO Tuula Kämäräinen, Human Datum.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

175 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja osallistumistodistuksen.

13.11.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 13.11.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko koulutus-maksun.