Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.08.2023 00:00 - 04.06.2024 00:00

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2023–2024:
Syksy 2023: ti 29.8., ti 10.10., ti 5.12.
Kevät 2024: ti 23.1., ti 27.2., ti 2.4., ti 7.5., ti 4.6.
 

Opintojaksolla tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisia ilmiötä (esim. poliittinen järjestelmä, talous, perhe, työelämä ja väestö), näiden kehitystä sekä muutostrendejä.

Opiskelija
•    ymmärtää yhteiskuntatieteellisen ajattelun ominaispiirteitä
•    tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä ilmiöitä ja niihin liittyvää yhteiskuntatieteellistä ajattelua ja tutkimusta
Geneeriset taidot: Kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.
 

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2023–2024:
Syksy 2023: ti 29.8., ti 10.10., ti 5.12.
Kevät 2024: ti 23.1., ti 27.2., ti 2.4., ti 7.5., ti 4.6.
Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tenttiaika 4 tuntia.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä Moodle-oppimisympäristössä. Verkkotenttipäiviä on sekä syys- että kevätlukukaudella. Kirjallisuus tentitään yhdellä kertaa kokonaisuutena.

Niko Eskelinen

Arviointiasteikko: H–5

Oppimateriaalit
Kolme kirjaa seuraavista:
1.    Anttila et al.: Luokan ääni ja hiljaisuus. Yhteiskunnallinen luokkajärjestys 2000-luvun alun Suomessa. Vastapaino, 2016.
2.    Heikkinen & Tuomi.: Suomalainen elämänkulku. Tammi, 2000.
3.    Niemelä: Hyvinvointipolitiikka. Sanoma Pro, 2010.
4.    Purhonen: Suomalainen maku. Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen, Gaudeamus, 2014.

95 €

31.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.3.2024 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).