Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.09.2023 00:00 - 31.03.2024 00:00

Opintojakson sisältöihin kuuluvat suunnitelmallinen sosiaalityön prosessi, asiakkaan kunnioittava kohtaaminen ja motivoiva haastattelu.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erotella suunnitelmallisen sosiaalityön eri vaiheet suhteina ja prosesseina ja tunnistaa sosiaalityön tapauskohtaisena vuorovaikutustyönä. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa asiakasta kunnioittavia kohtaamisen taitoja asiakasprosessin eri vaiheissa. 
Kurssin sisältöihin kuuluvat suunnitelmallinen sosiaalityön prosessi, dokumentointi mukaan lukien, asiakkaan kunnioittava kohtaaminen ja motivoiva haastattelu. 
 

Toteutustavat: Luentotallenteet 12 h verkossa ja Moodle –tentti. Luennot ja kirjallisuus tentitään
Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuustentti (3 h) ja omatoiminen työskentely. Kirjallisuus ja luennot tentitään Moodle -oppimisympäristössä sähköisenä tenttinä. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana. 
 

professori Aini Pehkonen

Oppimateriaali: Moodle-oppimisympäristössä ilmoitettava oppimateriaali. Materiaali pääosin tällä jaksolla englanninkielistä.

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Sosiaalityön käytäntö 1

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

21.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 21.8.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).