Yleisen teologian perusopinnot 25 op (UEF)

Yleisen teologian perusopinnot 25 op, 23-24

01.08.2023 00:00 - 31.12.2024 00:00

Miten uskontoa, etenkin kristinuskoa tutkitaan akateemisten menetelmien avulla? Lähde mukaan Yleisen teologian perusopintoihin ja opit ymmärtämään kristinuskon tutkimusta sekä samalla pääset perehtymään teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeisiin tutkimuskohteisiin, kysymyksenasetteluun ja menetelmiin.

Opinnot auttavat hyödyntämään tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan puitteissa sekä soveltamaan tätä tietoa eri yhteisöjen ja organisaatioiden sisällä olevissa tehtävissä.

Opinnot soveltuvat kaikille teologiasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille! Teologia on myös hyvä ja soveltuva sivuaine moneen tutkintoon. Samalla opinnot soveltuvat myös tutkintotavoitteisesti suoritettavaksi. Opettajakoulutuksen omaaville aineopinnot (60 op) tuottavat pätevyyden toimia uskonnonopettajana.

Teologian opiskelu tapahtuu verkko-opintoina. Opiskelun tukena toimii Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy ohjeistus oppimistehtävien tekemiseksi sekä lähdemateriaalia. Teologian perusopintoja voit opiskella omassa tahdissa ja täysin itsenäisestikin kirjallisuuteen perustuvien oppimistehtävien avulla. Huomioithan kuitenkin yksittäisten opintojaksojen omat aikataulut sekä mm. tenttien ajankohdat ja tehtävien palautuspäivät. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. vapaaehtoiset tuutor-tapaamiset, joihin voit osallistua Zoom-välitteisesti omalta kotikoneelta. Opiskelija hankkii itse opintoihin liittyvän kirjallisuuden. 

Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot :
Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 

2411601 Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op 1.8.2023-9.4.2024. Verkkotentti annettuina tenttipäivä (kts. tenttipäivät jakson tiedoista).
2411602 Moderni uskonnollisuus 3 op 1.8.2023-21.5.2024. Verkkotentti annettuina tenttipäivä (kts. tenttipäivät jakson tiedoista).
2421401 Johdatus käytännölliseen teologiaan 2 op 1.8.2023-30.7.2024. Oppimistehtävät.
2421402 Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op 1.8.2023-30.7.2024. Oppimistehtävät.
2421201 Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op 1.8.2023-23.4.2024. Verkkotentti annettuina tenttipäivä (kts. tenttipäivät jakson tiedoista).
2421302 Johdatus opin historiaan 3 op 1.8.2023-30.7.2024. Oppimistehtävät.
2421301 Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op 1.8.2023-30.7.2024. Oppimistehtävät.
411101 Uuden testamentin tutkimus 5 op 1.8.2023-30.7.22024. Oppimistehtävät, jotka suoritettavissa ympäri lukuvuoden, myös kesällä.

415 € Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

31.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).