Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op (UEF)

Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Terveyden edistäminen on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan pätevyyden.

Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op (UEF) tarkemmat tiedot löydät täältä!

Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Perusopintojen (25 op) yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä, terveyden edistämisen lähtökohtia ja terveysongelmia sekä yhteiskunnan että yksilön elämänkaaren näkökulmasta, vuorovaikutusta, terveysosaamista ja terveyskäyttäytymistä. Valinnaisissa opinnoissa voit valita parhaiten omia tarpeitasi/ tavoitteitasi vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista. Esimerkiksi terveystiedon opettajaksi aikova voi valita omia aiempia opintojaan täydentäviä opintojaksoja. Terveystiedon opettajaksi aikovalle suositellaan seuraavia valinnaisia opintoja: Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op ja II 4 op.

Mikäli jokin perusopintojen yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.

Terveyden edistäminen ja terveystieto, perusopinnot 25 op muodostuvat yhteisistä opintojaksoista sekä valinnaisista jaksoista.

Yhteiset opintojaksot 13 op:

Valinnaiset opintojaksot 12 op:

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista:

Ravitsemustieteen opinnoista:

Hoitotieteen opinnoista:

  • 4313110 Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta MOOC 2 op (1.9.2021 - 31.7.2022) Huom. jaksoa ei ole mahdollista suorittaa yksittäisenä jaksona.

Verkko-opinnot.

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).