Terveyden edistämisen johtaminen 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

01.09.2022 00:00 - 11.06.2023 00:00

Opintojakso kuuluu Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö 30 op (UEF) opintokokonaisuuteen 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisen johtamisessa ja strategioiden implementoinnissa
- arvioida eri tasoisen verkostoitumisen merkitystä terveyden edistämisen johtamisessa
- tunnistaa ja tarkastella terveyden edistämisen johtamisen arvoperustaa ja eettisiä lähtökohtia

Keskeiset kansalliset ja kansainväliset terveyspolitiikan linjaukset, terveyttä edistävät sairaalat, koulut ja muut työpaikat, terveyden edistämisen johtamisen työvälineet, terveyden edistämisen etiikka.

Kirjallinen tentti (verkkotentti Moodlessa)

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.08.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).