Terveyden edistämisen johtaminen 5 op (UEF)

01.09.2022 00:00 - 11.06.2023 00:00

Opintojakso kuuluu Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö 30 op (UEF) opintokokonaisuuteen 

Keskeiset kansalliset ja kansainväliset terveyspolitiikan linjaukset, terveyttä edistävät sairaalat, koulut ja muut työpaikat, terveyden edistämisen johtamisen työvälineet, terveyden edistämisen etiikka.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisen johtamisessa ja strategioiden implementoinnissa
- arvioida eri tasoisen verkostoitumisen merkitystä terveyden edistämisen johtamisessa
- tunnistaa ja tarkastella terveyden edistämisen johtamisen arvoperustaa ja eettisiä lähtökohtia

Kirjallinen tentti (verkkotentti Moodlessa)

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.08.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).