Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

13.03.2023 00:00 - 30.04.2023 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa eri ikäisten keskeisiä kansanterveyden ongelmia ja haasteita 
- tunnistaa terveyden edistämisen ja terveysongelmien ehkäisyn periaatteet eri ikäisillä 
- saavuttaa valmiudet arvioida eri ikäisten terveyden edistämisen toimintamalleja ja periaatteita 

Keskeiset kansanterveysongelmat Suomessa ja globaalisti eri ikäisillä, kansainväliset ja kansalliset prevention ja promootion ohjelmat, vaikuttavat eri ikäkausien prevention ja promootion interventiot.

Verkko-oppimistehtävät ja loppuraportti (80 tuntia). Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtävänpalautuksia.

Opintojakson hinta on 85 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

20.02.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 20.2.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 20.2.2023 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).