Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

13.03.2023 00:00 - 30.04.2023 00:00

Keskeiset kansanterveysongelmat Suomessa ja globaalisti eri ikäisillä, kansainväliset ja kansalliset prevention ja promootion ohjelmat, vaikuttavat eri ikäkausien prevention ja promootion interventiot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa eri ikäisten keskeisiä kansanterveyden ongelmia ja haasteita 
- tunnistaa terveyden edistämisen ja terveysongelmien ehkäisyn periaatteet eri ikäisillä 
- saavuttaa valmiudet arvioida eri ikäisten terveyden edistämisen toimintamalleja ja periaatteita 

Verkko-oppimistehtävät ja loppuraportti (80 tuntia). Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtävänpalautuksia.

Opintojakson hinta on 85 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

20.02.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 20.2.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 20.2.2023 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).