Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

20.09.2023 00:00 - 30.11.2023 00:00

Verkko-opinnot ajalla 20.9.2023 - 30.11.2023.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset käsitteet. Tiedonhallinnan nykytilanne ja kehitysvaiheet. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ja sähköinen asiointi. Tiedonhallinnan tutkimus ja kehittäminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa ja määritellä tiedonhallinnan keskeiset käsitteet
  • etsiä tiedonhallintaa koskevaa tietoa ja tulkita sitä
  • kuvata tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä
  • kuvata tiedonhallinnan nykytilan ja tulevaisuudennäkymiä

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

  • digitalisaatio
  • etiikka
  • kehittäminen
  • kansainvälisyys
  • kriittinen ajattelu
  • oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen

Verkko-opetus 87 h, sisältäen videoluentoja, kirjallisuuteen tutustumista ja oppimistehtäviä. Opetuksen osana käytetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle).

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä.

Edeltävät opinnot: 5425033A Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op (MOOC)

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

06.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 6.9.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).