Tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollossa 3 op, MOOC

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

11.09.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

 Opintojakson suorittaminen on mahdollista ajalla 11.09.2023 - 31.07.2024

Tietosuoja- ja turvatoiminnan erityisvaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Yksityisyyden suoja. Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet. Tietosuojan ja -turvan suunnittelu ja kehittäminen. Tietoturvapolitiikka.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa keskeiset tietosuoja- ja -turvasäädökset ja -ohjeet
 • antaa esimerkkejä niiden käytännön merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnalle
 • nimetä organisaation toimijat ja niiden tehtävät tietosuojatyössä
 • tunnistaa tietosuojaan ja -turvaan liittyviä riskejä

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

 • digitalisaatio
 • etiikka
 • johtaminen
 • kehittäminen
 • kestävyys ja vastuullisuus
 • kriittinen ajattelu
 • oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen

Verkko-opetus 81 h. Videoluennot, kirjallisuus, välitehtäviä ja monivalintatentti.

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).