Tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollossa 3 op, MOOC

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

01.09.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa keskeiset tietosuoja- ja -turvasäädökset ja -ohjeet
- antaa esimerkkejä niiden käytännön merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnalle
- nimetä organisaation toimijat ja niiden tehtävät tietosuojatyössä
- tunnistaa tietosuojaan ja -turvaan liittyviä riskejä
 

Tietosuoja- ja turvatoiminnan erityisvaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Yksityisyyden suoja. Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet. Tietosuojan ja -turvan suunnittelu ja kehittäminen. Tietoturvapolitiikka.

Verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti.  Videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtäviä, aikataulutettu ryhmätehtävä ja monivalintatentti. Opintojaksolla on yksi aikataulutettu ryhmätehtävä, muuten opintojakson voi suorittaa oman
aikataulunsa mukaisesti määräpäivään mennessä.
 

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).