Tietosuojan vuosikello -verkkokoulutus

30.03.2023 12:00 - 16:00

Teams

Tietosuojan vuosikellon laatiminen auttaa organisaation tietosuojatyössä mukana olevia tekemään tietosuojatyötä systemaattisesti ja samalla työ tulee resursoitua tarkoituksenmukaisesti.   

Tietosuojaan liittyvät asiat on nostettava esille organisaatiossa säännöllisesti vuosittain. Esimerkiksi viranomaisten päivittyviä ohjeistuksia on seurattava ja sisäisiä käytäntöjä kehitettävä.

Monilla organisaatioilla on käytössä tietosuojan vuosikello. Vuosikello on prosessi, joka varmistaa, että oleelliset toimenpiteet tulevat tehtyä.

Tietosuojasta vastaavilla henkilöillä ja tietosuojatyöhön osallistuvilla pitää olla mahdollisuus resursoida työaikaa tietosuoja-asioiden hoitoon säännöllisesti joka vuosi.

Tietosuojalainsäädäntö muuttui lailla ja asetuksella. Osoitusvelvollisuus on keskeinen periaate tietosuoja-asetuksessa. Osoitusvelvollisuus tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on myös pystyttävä osoittamaan noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä. Osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi rekisterinpitäjä voi hyödyntää tietosuojan vuosikelloa.

Koulutuksessa opitaan mm.:

 • Minkälainen tietosuojan vuosikello voisi olla?
 • Mitä näkökulmia tietosuojan vuosikellon käyttöönotossa on hyvä huomioida?
 • Mitä jatkuva parantaminen tarkoittaa tietosuojatyössä?

Koulutus on tarkoitettu tietosuojavastaaville, rekisterinpitäjille, tiedonhallinnan asiantuntijoille, organisaation johdolle, esihenkilöille, asiantuntijoille ja  tietosuojatyöhön osallistuville. 
 

 • Tietoturva- ja tietosuojatyön hallintamalli
 • PDCA ja jatkuva parantaminen, poikkeamat
 • Raportointi, syklit eri toiminnoissa
 • Tietoturva- ja suojapolitiikka, perusohjeistukset
 • Selosteet tai informointi käsittelytoimista
 • Prosessien, järjestelmien ja tiedon arviointi sekä dokumentointi
 • Käsittelytoimien riskien hallinta
 • Tietoriskien hallinta ja vaikutusten arviointi
 • Sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan prosessit
 • Hankinnat, toimittajien arviointiprosessi, sopimukset
 • Tietoturvaloukkausten havainnointi ja raportointi, hallinta ja prosessit
 • Rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen, elinkaaren kysymykset
 • Tietosuojakoulutukset ja yhteistyö
 • Ulkoinen auditointi, laatu
 • Tietosuojan raportointi
 • Vuosikellon asioita
  • Ohjeet ja määräykset, muuttunut lainsäädäntö
  • Tietotilinpäätös, tietohuolto, vaatimustenmäärittely
  • Yhteistyö (rekisterinpitäjät, pääkäyttäjät, tietohallinto)
  • Tiedottaminen
  • Muuttuneen lainsäädännön vaikutukset (tiedonhallinta, arkistointi)
 • Malli vuosikellosta

Teknologia- ja tietoasiantuntija Jarkko Koivuniemi, Suomen ammattipuhujat Oy

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

125 € sisältää opetuksen ja sähköisen koulutusmateriaalin. Osallistumistodistuksen saa pyydettäessä.

19.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 19.3.2023 asti. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme koko koulutusmaksun.