Tietosuojavastaavan peruskoulutus (2 op) -verkkokoulutus

Markkinointi, talous ja yrittäjyys

01.10.2024 15:30 - 29.10.2024 17:00

Koulutus järjestetään verkossa tiistaisin 1.10., 8.10. ja 29.10.2024 klo 15.30 - 17.00.

Webinaareista tehdään tallenteet, jotka voi katsoa myös myöhemmin.

Verkko

Milloin organisaation pitää nimittää tietosuojavastaava? Mitä tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu? Millaista osaamista tietosuojavastaavalta edellytetään? Ja miten tehtävää hoidetaan käytännössä?  Tietosuojavastaavan peruskoulutuksessa nykyiset ja tulevat tietosuojavastaavat saavat tarvittavat tiedot tehtävänsä hoitamiseksi.

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) määriteltiin tiukat kriteerit, miten henkilötietojen käsittely ja rekisterien ylläpito tulee järjestää. Sen myötä kaikissa organisaatioissa tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota tietosuojakysymyksiin ja tietoturvaan. Tietosuojavastaava on organisaation sisäinen asiantuntija, joka neuvoo, kehittää ja seuraa tietosuojaan liittyviä asioita sekä antaa suosituksia organisaation johdolle.

Koulutus tarjoaa laajat perustiedot GDPR:n mukaisten velvollisuuksien hoitamiseen, minkä vuoksi se sopii tietosuojavastaavien lisäksi myös muille henkilötietojen käsittelyyn osallistuville sekä niistä päättäville. Koulutuksessa osallistujat luovat tietosuojavastaavan tehtäväkuvauksen tai tekevät muun koulutuksen aiheita soveltavan tehtävän.

Organisaation tietosuojavastaavaksi nimetyille tai ko. tehtävästä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu myös työyhteisön tietohallinnosta vastaaville. Koulutus soveltuu ja on tarpeellinen kaikille, jotka työskentelevät työtehtävissä, joissa käsitellään henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn perusteita ja tietosuojavastaavan tehtävät

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja henkilötietojen käsittely
 • Rekisterinpitäjän velvollisuudet, henkilötietojen käsittelyn selosteen ja informoinnin laatiminen
 • Tietosuojavastaavan tehtävät, vastuut ja rooli työpaikalla
 • Henkilötietojen käsittelyssä huomioitavat asiat

Tietosuojavastaavan työkalupakki ja työelämän tietosuoja

 • Osoitusvelvollisuus ja dokumentointi
 • Oikeutetun edun tasapainotesti
 • Ulkopuoliset henkilötietojen käsittelijät ja sopimukset
 • Työelämän tietosuoja: työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötiedot
 • Kameravalvonta ja muu tekninen valvonta 

Tietoturva, sähköinen viestintä ja tietoturvaloukkaukset

 • Henkilötietojen riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä
 • Vaikutustenarviointi – milloin se on tehtävä ja miten?
 • Tekniset ja organisatoriset suojatoimet
 • Tietosuoja sähköisessä viestinnässä
 • Pilvipalvelujen ja sovellusten turvallinen käyttö
 • Suostumukset markkinoinnissa, kävijäseuranta ja evästeet
 • Toiminta tietoturvaloukkauksen sattuessa ja ilmoitusvelvollisuus

Etäkoulutuksiin osallistuminen ja sen pohjalta oman kehittämistehtävän tuottaminen itsenäisesti / koulutuksen oppimisalustalla. Hyväksytyn suorituksen laajuus on 2 op.

Harto Pönkä, KM on ohjelmistoalan yrittäjä, tietokirjailija sekä sosiaalisen median ja tietosuojan tunnettu asiantuntija. Sosiaalista mediaa hän on kouluttanut vuodesta 2008 ja tietosuojaa vuodesta 2017 lähtien yrityksensä Innowisen kautta. Hän on perehtynyt henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan mm. seuraavista näkökulmista:

 • GDPR:n vaatimukset henkilötietojen käsittelylle yrityksissä ja muissa organisaatioissa (mm. asiakasrekisterit, markkinointi ja viestintä).
 • Datankeruu, tietosuoja ja tietoturva tietojärjestelmissä, verkkopalveluissa ja sosiaalisessa mediassa.
 • Tietosuojan ja salassapidon huomiointi mm. opetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä.
 • Sovellusten riskiarvioinnit ja tietosuojan vaikutustenarvioinnit

EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyviä koulutuksia Harto on pitänyt yrityksille, kunnille, oppilaitoksille ja järjestöille sekä konsultoinut GDPR:n käytännön soveltamiseen liittyvissä asioissa. Vuonna 2022 Harto oli yhtenä kirjoittajana Faktabaarin julkaisemassa Digitaalisen informaatiolukutaidon oppaassa ja vuonna 2023 sen jatkoksi tehdyssä tekoälyoppaassa. Pönkä on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka näkemyksiä myös korkeakoulut, yritykset sekä media arvostavat.

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Mikäli et saa viestiä, otathan yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistusviesti, jossa saat koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Huomioithan, että koulutus järjestetään vain, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

 

250 €

16.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 16.9.2024 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai sitä ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).