Tunteet kohtaamistyön ytimessä – jumista yhteistyöhön (3 op)

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus

20.09.2023 13:00 - 01.11.2023 16:00

Verkkokoulutus (Zoom)

Tunteet kohtaamistyön ytimessä -koulutus koostuu kolmesta Zoom-koulutusiltapäivästä ja niiden välissä tehtävistä oman kohtaamistavan havainnointitehtävistä. 

Koulutuksessa opit tunnetaitavan kohtaamisen kulmakiviä, vireystilan, stressin, omien tunnetaitojen, kokemusten ja tarpeiden vaikutuksia kohtaamishetkiin. Koulutuksessa opit myös tunnistamaan ja tavoittamaan asiakkaan tunne- ja tarvetiloja sekä sujuvoittamaan yhteistyötä emotionaalista turvaa vahvistavilla menetelmillä. 

Koulutus on tarkoitettu kohtaamistyön ammattilaisille. Koulutus soveltuu mm. terveydenhuollossa, sosiaalityössä, varhaiskasvatuksessa, kuntoutusterapiassa, lastensuojelussa, valmennus- ja ohjaustyössä työskenteleville.

OSIO 1: Tunteet ja tarpeet – löydä keinoja yhteyteen

 • Tunteet toimintamme ohjaajina
 • Tunteet ja tarpeet – miten kohdata ne rakentavasti?
 • Oivalla myötätuntoisen uteliaisuuden voima

OSIO 2: Stressi, uhka ja turva tunteiden näkökulmasta

 • Neuroseptio ja turvan ja uhan kokeminen 
 • Pitkittyneen stressin vaikutukset tunne-elämään 
 • Tunnetaitavan kohtaamisen ydinkolmio – vahvista näitä itsessäsi

OSIO 3: Vireystilat ja kanssasäätely

 • Vireystilat ja yhteyden palauttaminen 
 • Sietoikkunaan palaaminen ja siirtymävaiheen merkitys
 • Kehollinen kanssasäätely – opi kuulemaan asiakastasi uudella tavalla

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • tunnistaa aiempaa paremmin tunteiden ja stressin vaikutukset kohtaamishetkessä 
 • hyödyntää aiempaa paremmin tunteiden ja stressin säätelykeinoja 
 • tunnistaa ja nimetä omia ja toisen tarpeita yhteistyön mahdollistamiseksi
 • vahvistaa emotionaalista turvan tunnetta yhteistyön tavoitteen    saavuttamiseksi
 • integroida omaan työhönsä tunnetaitavan kohtaamisen ydinkeinoja 

Keskiviikko 20.9.2023 klo 13–16: OSIO 1: Tunteet ja tarpeet – löydä keinoja yhteyteen

Keskiviikko 11.10.2023 klo 13–16: OSIO 2: Stressi, uhka ja turva tunteiden näkökulmasta

Keskiviikko 1.11.2023 klo 13–16: OSIO 3: Vireystilat ja kanssasäätely

Koulutuksen laajuus on 3 opintopistettä. Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyy kolme vuorovaikutteista Zoom-koulutusiltapäivää (yhteensä 12 tuntia), omaan työhön integroituvat havainnointitehtävät ja vapaaehtoinen perehtyminen oppimista tukevaan materiaaliin. 

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Osaaminen osoitetaan havainnointitehtävien itsearvioinnilla verkko-oppimisympäristössä. 

Hyväksytyn osaamisen kriteerit ovat, että opiskelija on verkko-oppimisympäristössä osoittanut:

 • tunnistavansa itsessään ja asiakkaassa stressin merkkejä ja on ilmaissut muutaman eri tavan, miten hän on huomioinut niitä vuorovaikutuksessa
 • osaavansa tunnistaa oman ja asiakkaan reagoimisen taustalta muutamia tarpeita
 • käyttäneensä myötätuntoisen uteliaisuuden keinoja kohtaamistilanteessa 
 • ottaneensa joitain tunnetaitavan kohtaamisen kulmakiviä aktiiviseen käyttöön asiakkaidensa kanssa

Opiskelijan osaaminen viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija haluaa. Opiskelija antaa suostumuksen osaamisen arvioinnin kirjaamisesta Koski-tietovarantoon. Koulutuksesta saa todistuksen. Koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Mari Holmberg, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, tunnetaitokouluttaja, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja ja sairaanhoitaja.

Jonna Ropponen, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, tunnetaitokouluttaja, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Koulutus toteutuu. Ilmoittautumisaikaa jatkettu!

315 € Hinta sisältää opetuksen, materiaalin koulutuspäiville, työhön integroitavat havainnointitehtävät, osaamisen arvioinnin ja koulutustodistuksen.

18.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 6.9.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).