Tuotekehitys 5 op (OY)

03.05.2023 00:00 - 14.06.2023 00:00

Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa
- Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely
- Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät
- Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD)
- Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät
- Vaatimusten hallinta tuotekehityksessä

Kurssin suoritettuaan opiskelija - osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa - osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä

- osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan

- osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa

- osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä

- osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle

- osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi

- osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

Aloitusluennot sekä luennot (20 h) Moodlessa, viikkotehtävät ja etäryhmissä suoritettava projektityö. Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa

55 €

19.04.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 19.4.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu myöhemmin perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Oulun avoimeen yliopistoon. .Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).