Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op, 22-23

01.08.2022 00:00 - 31.12.2023 00:00

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF) tarkemmat tiedot löydät Opintopolku.fi - sivustolta

Suoritettuasi opinnot saat hyvän yleiskuvan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä keskeisiin työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Opinnoissa tutustut työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiin perusteorioihin ja työelämän aihealueisiin. Perusopinnot muodostuvat kaikille pakollisesta teema-alueesta Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op, jonka lisäksi opiskelija suorittaa 20 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja.

Aikataulu: Opinnot on mahdollista suorittaa puolentoista vuoden aikana (1½ v.). Suurin osa opintojaksoista on suoritettavissa ympäri lukuvuoden, mutta osalla jaksoista voi olla oma toteutusaikataulunsa.
Opintokokonaisuuden laajuus 25 op, ja siihen kuuluu seuraavat opintojaksot.


Pakolliset opintojaksot 5 op:

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA: TEORIOITA JA KÄYTÄNTÖJÄ​

Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op
Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen 3 op

Valinnaiset opintojaksot 20 op (valitaan alla olevista eri teema-alueiden jaksoista 20 op:n verran):

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Työyhteisön vuorovaikutus 3 op

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAIDOT
Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op (huom! jaksolla kiintiö)
Monipaikkainen mobiili tietotyö 5 op

TYÖSTÄ HYVINVOINTIA
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op

TYÖYHTEISÖT SOSIAALISINA JÄRJESTELMINÄ I:
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op
 

ORGANISAATIOJOHTAMINEN JA SEN ERITYISKYSYMYKSET
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Johtamisen erityisteema 2 op

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS I 
Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op 

Opinnot suoritetaan joustavasti verkko- eli etäopintoina. 

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).