Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin , Kulttuuri ja hyvinvointi, avoin

01.08.2024 00:00 - 30.07.2025 00:00

Lähde mukaan opintoihin, jotka perehdyttävät keskeisiin työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa! Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen avulla saat hyvän yleiskuvan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot.

Opinnoissa tutustut työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiin perusteorioihin ja työelämän aihealueisiin. Perusopinnot muodostuvat kaikille pakollisesta teema-alueesta Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op, jonka lisäksi opiskelija suorittaa 20 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja.

Opintokokonaisuuden laajuus 25 op, ja siihen kuuluu seuraavat opintojaksot: 

Pakolliset opintojaksot 5 op:

Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä:
Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op
Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen 3 op

Valinnaiset opintojaksot 20 op (valitaan alla olevista eri teema-alueiden jaksoista 20 op:n verran):

Toimiva vuorovaikutus:
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Työyhteisön vuorovaikutus 3 op

Tulevaisuuden työelämätaidot:
Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Monipaikkainen mobiili tietotyö 5 op

Työstä hyvinvointia:
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op

Työyhteisöt sosiaalisina järjestelminä I:
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op

Organisaatiojohtaminen ja sen erityiskysymykset:
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Johtamisen erityisteema 2 op

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I:
Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Opinnot suoritetaan joustavasti verkko- eli etäopintoina. 

Suurin osa opintojaksoista on suoritettavissa ympäri lukuvuoden, mutta osalla jaksoista voi olla oma toteutusaikataulunsa.

Voit ilmoittautua suorittamaan kerralla koko perusopintokokonaisuutta hintaan 395 € (9 €/op + kesäyliopiston maksu). Opintokokonaisuuden opiskeluoikeudella voit suorittaa yhden lukuvuoden aikana kokonaisuuteen kuuluvat kaksi kaikille yhteistä/pakollista opintojaksoa sekä lisäksi valinnaisia opintojaksoja siten, että opintokokonaisuuden laajuus (25-27 opintopistettä) täyttyy. Et voi ilmoittautua kokonaisuuteen, mikäli olet jo ilmoittautunut kokonaisuuteen kuuluville yksittäisille opintojaksoille saman lukuvuoden sisällä.

Kokonaisuuden opiskeluoikeusaika päättyy 30.7.2025, riippumatta ilmoittautumisajankohdasta. Suunnittele ja aikatauluta siis huolella opintojasi, etenkin jos ilmoittaudut opintoihin loppuvuodesta/alkuvuodesta ja opiskeluoikeusaikaa on vähemmän käytössä.

Voit suorittaa opintoja myös ilmoittautumalla opintojaksoille yksi kerrallaan (12 €/op + kesäyliopiston maksu). Yksittäisille opintojaksoille voit ilmoittautua kunkin opintojakson omalla ilmoittautumislomakkeella. Yksittäisen opintojakson opiskeluoikeusaika on pääsääntöisesti yhden lukuvuoden (päättyvät viim. 30.7.2025).

395 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 - 243 €.

03.11.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme Mikkelin kesäyliopiston maksuosuuden riippumatta siitä, onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).