Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (UEF)

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

01.08.2024 00:00 - 30.07.2026 00:00

Haluaisitko syventää jo oppimaasi? Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen jälkeen voit jatkaa aineopintoihin! Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. johtamisen psykologiaan.

Aineopinnot koostuvat vapaavalintaisista opintojaksoista 27 op ja opintojen loppuvaiheessa suoritettavasta teema-alueeseen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II kuuluvasta pakollisesta/kaikille yhteisestä opintojaksosta Projektityö 8 op. Se suositellaan tehtäväksi opintojen viimeisenä opintojaksona. Valinnaisten opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa.

Kaikille yhteinen/pakollinen opintojakso 8 op (suoritetaan opintojen loppuvaiheessa):

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS II

Lisäksi opiskelija valitsee valinnaisia opintoja 27 op:

TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

YKSILÖN JOHTAMINEN

TYÖELÄMÄN MUUTOS JA HYVINVOINNIN TEKIJÄT

TYÖYHTEISÖT SOSIAALISINA JÄRJESTELMINÄ II

545 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 420 €.

03.11.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme Mikkelin kesäyliopiston maksuosuuden riippumatta siitä, onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).