Uuden testamentin tutkimus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opiskelija perehdytetään

  • Uuden testamentin keskeiseen sisältöön
  • Tieteellisen Uuden testamentin tutkimuksen olennaisimpiin kysymyksiin
  • Uuden testamentin syntyhistoriaan, historialliseen ja kirjalliseen maailmaan sekä teologiaan

Opiskelija osaa

  • kuvata, tunnistaa ja selittää Uuden testamentin keskeisen sisällön sekä keskeiset tieteelliset käsitykset sen syntyhistoriasta ja keskeisistä teologisista näkemyksistä
  • arvioida Uuden testamentin tulkintaa ja käyttöä sekä osallistua siitä käytävään keskusteluun
  • hyödyntää edellä mainittuja taitojaan teologin työssään

Oppimistehtävät Moodlessa (itsenäinen työskentely 135 t). Tehtäviä voi tehdä ja palauttaa eLearn-oppimisympäristöön koko lukuvuoden ajan.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).