Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

31.01.2023 00:00 - 15.05.2023 00:00

Opiskelija osaa

- kuvata terveyden edistämisen kansallisia ja kansainvälisiä toimintamalleja ja interventioita
- kuvata terveyden edistämisen toimintamallien ja interventioiden taustalla olevia teorioita
- soveltaa terveyden edistämisen toimintamalleja ja interventioita omalla toimintakentällään
- arvioida terveyden edistämisen toimintamallien ja interventioiden vaikuttavuutta

- kansalliset ja kansainväliset terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot
- terveyden edistämisen toimintamallien ja interventioiden taustateoriat
- terveyden edistämisen vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointimenetelmät

Luennot (16 h) ja seminaari (8 h), oppimistehtävä ryhmissä (50 h) ja itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä (34 h). Luennot ja seminaari Moodle ja etäopetus Zoom. Pakollinen läsnäolo seminaarissa 100 %.

Opintojakson hinta on 85 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

10.01.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10.1.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 8.9.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).