Valtio-oppi, perusopinnot 25 op (TY)

Valtio-oppi, perusopinnot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä.

Valtio-opin ja Poliittisen historian perusopinnoissa 25 op on yhteiset opintojaksot P1-P3 (yht. 15 op). Näiden yhteisten jaksojen lisäksi suoritetaan oman oppiaineen (Valtio-oppi tai Poliittinen historia) opintojaksot P4-P5 (yht. 10 op).

Valtio-opin perusopinnot 25 op muodostuvat seuraavista opintojaksoista. Lisätiedot jaksoista linkkien takaa:

P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op

P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op

P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op

P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op

P4 Poliittiset järjestelmät 5 op

P5 Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen 5 op

  • 16.3.2022 ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki opintojaksot tentittävissä
  • myös 8.6.2022 kaikki opintojaksot tentittävissä
  • HUOM! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

415 € (sis. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

30.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 12.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Turun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).