Yksityisoikeuden perusteet 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Yksityisoikeus oikeusjärjestelmän osana. Yksityisoikeuden periaatteet ja käsitteet. Varallisuusoikeuden säännöt (velkasuhteet, oikeustoimet, vahingonkorvaus, perusteettoman edun palautus, omistus). Perhe- ja jäämistöoikeuden, yhteisöoikeuden, kilpailuoikeuden ja työoikeuden lähtökohdat.

Opiskelija:

- erottaa yksityisoikeudelliset oikeudenalat ja tunnistaa niihin liittyvät oikeuskysymykset
- paikantaa yksityisoikeuden ominaispiirteet ja lähtökohdat suhteessa julkisoikeuteen
- käyttää varallisuusoikeuden käsitteitä asianmukaisesti
- soveltaa varallisuusoikeuden periaatteita ja sääntöjä tavanomaisiin tapauksiin
- tunnistaa oikeuskirjallisuuden taustalla olevat yleiset opit ja oikeuslähteet

Opetustallenteet, pakollinen monivalintatehtävä ja verkkotentti, itsenäinen työskentely. 
Kevään monivalintatehtävä aukeaa 8.5.2023 klo 12 ja sulkeutuu 15.5.2023 klo 16. Kevään verkkotentit: 16.5.2023 klo 14-18. 
 

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

27.04.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 27.4.2023 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).