Yksityisoikeuden perusteet 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakso kuuluu Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) opintokokonaisuuteen.  

Yksityisoikeus oikeusjärjestelmän osana. Yksityisoikeuden periaatteet ja käsitteet. Varallisuusoikeuden säännöt (velkasuhteet, oikeustoimet, vahingonkorvaus, perusteettoman edun palautus, omistus). Perhe- ja jäämistöoikeuden, yhteisöoikeuden, kilpailuoikeuden ja työoikeuden lähtökohdat.

Opiskelija:

  • erottaa yksityisoikeudelliset oikeudenalat ja tunnistaa niihin liittyvät oikeuskysymykset
  • paikantaa yksityisoikeuden ominaispiirteet ja lähtökohdat suhteessa julkisoikeuteen
  • käyttää varallisuusoikeuden käsitteitä asianmukaisesti
  • soveltaa varallisuusoikeuden periaatteita ja sääntöjä tavanomaisiin tapauksiin
  • tunnistaa oikeuskirjallisuuden taustalla olevat yleiset opit ja oikeuslähteet

Opetustallenteet 16 t, pakollinen monivalintatehtävä 1 t, verkkotentti 4 t, itsenäinen työskentely 114 t.

Monivalintatehtävä aukeaa     Monivalintatehtävä sulkeutuu   UEF Moodle-tentti     
21.9.2023 klo 12 28.9.2023 klo 16
29.9.2023 klo 12-16
20.11.2023 klo 12 27.11.2023 klo 16 28.11.2023 klo 14-18
21.2.2024 klo 12 28.2.2024 klo 16 29.2.2024
6.5.2024 klo 12 13.5.2024 klo 16 14.5.2024

Pakolliset edeltävät opintojaksot: 5311026 Oikeustieteen perusteet (tai aiempi 5311024 Oikeustieteen ABC) ja 5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta (tai aiempi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen). Edellä mainitut opintojaksot on suoritettava ennen opintojakson tenttiin ilmoittautumista.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).