Yleishallinto-oikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Jaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ti 10.10. sekä to 12.10. klo 17-19.30 (Zoom). Sisältöperehdytyksessä saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. Sisältöperehdytyksen pitää HTM Pekka Vaarala. 

Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet, hallinto-oikeudelliset suhteet, hyvä hallinto, hallintomenettely ja oikeusturva hallinnossa.

Suoritettuasi opintojakson

 • ymmärrät julkisen hallinnon ja hallintotoiminnan lähtökohdat
 • osaat hallinto-oikeuden perusteet
 • osaat tunnistaa hallinnon yleislait ja niihin liittyvät soveltamistilanteet
 • omaksut hyvän hallinnon ja hallintomenettelyn vaatimukset
 • omaksut hallinnon oikeussuojajärjestelmän keskeiset elementit
 • osaat soveltaa oppimaasi tietoa ja ratkaista hallinto-oikeudellisia tyyppitapauksia.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

 • digitalisaatio
 • oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen

Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Tenttiminen yleisenä tenttipäivänä (salitentti). Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää n. 130 tunnin työpanoksen riippuen opiskelijan lähtötasosta ja kyvystä omaksua osaamistavoitteiden mukaisia tietoja ja taitoja.

Tenttipäivät: ma 23.10.2023 klo 16-20, pe 1.12.2023 klo 8-12, ma 12.2.2024 klo 16-20 ja pe 3.5.2024 klo 8-12.

Opintojaksoa koskeviin kysymyksiin vastaa Meri Sariola (meri.sariola@uef.fi).

Opettajat: Atte Korte, Tomi Voutilainen, Meri Sariola

Oppimateriaali:
 1. Kulla, Heikki & Salminen, Janne: Hallintomenettelyn perusteet, 11. uudistettu painos (2021) (ei lukua Viranomaisen toiminnan julkisuus). (Sähköisessä versiossa ei ole sivunumeroita: teoksesta rajautuu pois viimeinen, viranomaistoiminnan julkisuutta, koskeva luku.)
 2. Paso, M., Saukko, P., Tarukannel, V., & Tolvanen, M. (2015). Hallintolainkäyttö . Helsinki: Talentum Media. Uudistettu painos (2020). Luku 2.2 Prosessinedellytykset (myös tämän luvun alaluvut 2.2.1., 2.2.2…)
 3. Tomi Voutilainen: Digitaalisten palvelujen sääntely (2023): Luvut 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, (s. 29–68 sekä 237–404)
Säädökset:

Säädökset:
Hallintolaki (434/2003).
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003).
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) Kielilaki (423/2003).
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019), luvut 2, 3, 12 ja 13.
Kuntalaki (410/2015), luku 16.
Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930).

Opintojakson hinta on 125 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).