Ympäristöoikeuden perusteet 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.01.2024 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakso suoritettavissa keväällä 2024.

Opintojakso kuuluu Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) opintokokonaisuuteen.  

Ympäristöoikeuden systematiikka, ympäristölainsäädännön keskeispiirteet, ympäristöhallinnon rakenne, ympäristöasioita koskevan päätöksenteon perusteet ja ympäristöpolitiikan ohjauskeinot.

Opiskelija

  • tietää ympäristöoikeuden systematiikan ja yleiset opit
  • tunnistaa ympäristöoikeuden aseman oikeusjärjestyksessä
  • tunnistaa ympäristöoikeuden tyypillisiä tulkintatapoja/-menetelmiä
  • käyttää ympäristölainsäädäntöä ja ympäristöoikeudellisia oikeuslähteitä sujuvasti perusteluissa
  • muotoilee johdonmukaisia ympäristöoikeudellisia ratkaisuja

Ajankohta 4.-25.4.2024. Jakso suoritettavissa vain kevätlukukaudella.

Aktiivista osallistumista edellyttävät luennot (30–32 t), jotka striimataan ja tallennetaan. Luennoille osallistuminen on mahdollista myös luentotallenteita seuraamalla. Opintojakso suoritetaan tekemällä luennoilla annettavia harjoitustehtäviä ja laatimalla opettajan ohjauksen mukainen oppimispäiväkirja. Tarkempi suoritusohjeistus annetaan ensimmäisellä luentokerralla. Opiskelijan itsenäisen työn osuus 105 t.

Arvosteluperusteet: Harjoitustehtävät + oppimispäiväkirja 100 % kokonaisarvosanasta. Arvostelu asteikolla 0-5.

Kimmo Malin, Ismo Pölönen, Hilkka Heinonen, Lea Halonen, Jussi Airaksinen, Seita Romppanen, Topi Turunen

Ennen opintojaksoa on suoritettava opintojaksot 5311026 Oikeustieteen perusteet (tai aiempi 5311024 Oikeustieteen ABC) ja 5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta (tai aiempi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen). Edellä mainitut opintojaksot on suoritettava ennen opintojaksolle osallistumista.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.01.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).