Yritysjuridiikan perusteet 6 op (UEF)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Johdatus oikeudelliseen ajatteluun, oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailun-rajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa), kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat (työsopimus/työehtosopimus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen)

Opiskelija osaa

• yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää

• määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet

• nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa

• nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön ja soveltaa sitä yrityksen käytännön toiminnassa esiintyviin oikeudellisiin ongelmiin

Geneeriset taidot: Kriittinen ajattelu, etiikka

Luennot ja niillä tehtävät harjoitukset, oppimistehtävät ja itsenäinen työskentely sekä kirjallinen kuulustelu yhteensä 162 t. Kontaktiopetus voidaan järjestää lähiopetuksena tai verkossa. Vastuuopettaja vahvistaa toteutustavan ja kontaktiopetuksen määrän vuosittain. Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Opintojakson voi suorittaa myös verkko-opintoina opiskelemalla oppimateriaalin itsenäisesti ja suorittamalla hyväksytysti kirjallisen kuulustelun.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat jakson verkko-opintoina itsenäisesti.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2023-2024 ovat:
ke 30.8.2023 klo 14-18, pe 23.2.2024 13-17, ke 10.4.2024 14-18 ja ti 14.5.2024 14-18.
 

Tentti 0-5

Hanna Savolainen

105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).