Yritysoikeuden perusteet 6 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Johdatus oikeudelliseen ajatteluun, oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailun-rajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa), kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat (työsopimus/työehtosopimus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen) 

Opiskelija osaa 
• yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää 
• määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet 
• nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa 
• nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön ja soveltaa sitä yrityksen käytännön toiminnassa esiintyviin oikeudellisiin ongelmiin 
 

Vapaaehtoiset luennot ja harjoitustehtävät 30 t ja itsenäinen työskentely 130 t. Kirjallinen kuulustelu.

Voit suorittaa kurssin kokonaan itsenäisesti opiskellen. Vaihtoehtoisesti kurssin voi opiskella ohjatusti tammi-helmikuussa 2022. Molemmissa vaihtoehdoissa suoritustapana on tentti.

105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).