Yrityssaneerauslain uudistus: muutokset yrityssaneerausprosessissa käytännönläheisesti

Markkinointi, talous ja yrittäjyys , Juridiikka

12.10.2023 12:00 - 16:00

Torstai 12.10.2023 kello 12.00–16.00.

Verkkokoulutus (Teams)

  • Milloin yrityssaneeraus on oikea prosessi yrityksen terveyttämiseen?
  • Miten yrityssaneerausprosessi muuttui lakiuudistuksen myötä? 
  • Miten saneerausmenettelyä pyritään nopeuttamaan ja tehostamaan lakiuudistuksen myötä?

Yrityssaneerauksen tarkoituksena on terveyttää elinkelpoinen liiketoiminta ja estää näiden konkurssoituminen. 

Yrityssaneerauksessa pyritään palauttamaan yrityksen maksukyky ja tervehdyttämään sen toiminta. Yrityssaneerauksesta hyötyvät yrittäjän lisäksi sidosryhmät. Yrityssaneeraus ei ole vain velkasaneeraus, vaan tavoitteena on etsiä liiketoiminnan terveyttämiseen erilaisia tapoja.

Yrityssaneerauslaki uudistuu ja sen mukanaan tuomat muutokset astuivat voimaan kesäkuun alussa 2023. Uudistus tehostaa prosessia ja tuo saneerattavien yritysten käyttöön uusia työkaluja mm. laajentuneen sopimusten irtisanomisoikeuden kautta.

Saneerauslainsäädännön muutoksilla on pyritty edistämään elinkelpoisen liiketoiminnan jatkumista sekä ennaltaehkäisemään ja välttämään maksukyvyttömyyden syntyminen mahdollistamalla riittävän aikainen saneerausmenettelyyn hakeutuminen ja saneerausmenettelyn onnistuminen. 

Lainsäädäntömuutosten tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumista ja vähentää tästä saneeraukseen hakeutuvalle yritykselle aiheutuvia kustannuksia.

Tässä verkkokoulutuksessa tarkastellaan yrityssaneerauslain tuomia muutoksia saneerausprosessiin. 

Koulutus on tarkoitettu tuomareille, asianajajille, tilintarkastajille, kirjanpitäjille, pankkien toimihenkilöille, virkamiehille ja yrittäjille, jotka työssään hoitavat yrityssaneeraukseen liittyviä toimia. Koulutus soveltuu myös yrittäjille, joilla on omassa yrityksessään ilmennyt maksuvaikeuksia.

Yrityssaneerausprosessi käytännön näkökulmasta lakiuudistuksen jälkeen:

  • Yleistä yrityssaneerausprosessista ja prosessin toimivuudesta.
  • Mikä muuttui ja miten se vaikuttaa prosessiin ja käytäntöön?
  • Mitä tarkoittaa velkojen valvontavelvollisuus osana saneerausprosessia? 
  • Prosessin joutuisuus ja erityisesti ensimmäiset kokemukset selvittäjän ensiarvioista.

Asianajaja, osakas Jussi Laakkonen, Asianajotoimisto Fenno Oy.

Jussi Laakkonen on toiminut pesänhoitajana tai velkojan edustajana sadoissa konkurssiprosesseissa. Lisäksi hänellä on erittäin laaja kokemus yrityssaneerauksista ja erilaisista vapaaehtoisista terveytysjärjestelyistä. Laakkonen on edustanut eri velkojia useissa maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvissä oikeudenkäynneissä, aina korkeimpaan oikeuteen saakka. 

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Koulutus toteutuu - Ilmoittautumisaikaa jatkettu!

190 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja osallistumistodistuksen pyydettäessä.

10.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 28.9.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).