Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan avoimen yliopiston opintoja, joiden perusteella voit hakea yhteishaussa yliopistoon. Suorittamalla tietyn määrän avoimia yliopisto-opintoja voit osoittaa hakukelpoisuutesi tutkinto-opiskelijaksi. Väyläopintojen laajuus ja sisältö vaihtelevat oppiaineesta ja yliopistosta riippuen. Mikkelin kesäyliopistossa voit opiskella väyläopintoja (joko kokonaan tai osittain) seuraavista oppiaineista.

Huom! Tarkista vuosittaiset väyläkriteerit Opintopolku.fi -palvelusta (kirjoita hakukenttään 'Erillishaku')

Mikkelin kesäyliopiston avoimien yliopisto-opintojen väyläopinnot:

 • Englannin kielen perusopinnot 30 op (UEF)
  Avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta valitaan 10 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Englannin perusopinnot (väh. 30 op) vähintään kokonaisarvosanalla hyvät tiedot (3/5). Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon.
 • Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF)
  Suorittamalla avoimessa yliopistossa Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op ja yleisistä oikeusjärjestysopinnoista 35 op = 60 op, voit hakea hallintotieteen kandidaatin (HTK) ja maisterin (HTM) tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylässä. Väylässä ei ole kiintiöitä eikä arvosanavaatimusta. Kaikki hakukelpoiset saavat opiskelupaikan. Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon.
   
 • Kauppatieteiden väylä (UEF): vaaditaan 60 op kauppatieteellisiä opintoja  (kauppatieteen perusopinnot 30 op, laskentatoimi ja yritysjuridiikka perusopinnoista jaksot Johdon laskentatoimen perusteet (6 op) ja Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (6 op), markkinoinnin perusopinnoista opiskellaan jakso Vastuullinen markkinointi (6 op) ja Henkilöstöjohtaminen ja johtajuus (6 op) lisäksi Taloustieteen perusteet (6 op). Opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon on oltava vähintään 3,0. Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon.
   
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op (UEF)
  Oletko kiinnostunut monialaisista johtamistehtävistä sosiaali- ja terveysalalla? Maisterihaku sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineeseen on tarkoitettu sinulle, jolla on aiempi ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto ja sen lisäksi suoritettuna avoimessa yliopistossa vähintään sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot (tai terveyshallintotieteen, sosiaalihallintotieteen, hallintotieteen tai sosiaalityön perus- ja aineopinnot). Maisterihaussa opiskelijavalinta tapahtuu aiemman korkeakoulututkinnon, yliopistotasoisten perus- tai aineopintojen ja perustelukirjeen perusteella. Maisteriopintoihin valitaan 40 opiskelijaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, voi valituksi tulemista vahvistaa suorittamalla yliopistotasoisia tutkimusmenetelmäopintoja tai toiset perusopinnot. Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon.

 • Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY)
  Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valitaan avoimen yliopiston väylän kautta 5 opiskelijaa. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin (3/5). Valituksi tuleminen edellyttää, että hakija saa vähintään 65/100 pistettä soveltuvuuskokeessa, johon kaikki avoimen väylän hakukelpoiset hakijat kutsutaan. Opiskelija voi hakea Jyväskylän yliopistoon.

 • Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)
  Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja avoimen yliopiston yhteistyönä kehittämä väylä mahdollistaa pääsyn tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta! Suorittamalla avoimessa yliopistossa yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op vähintään hyvin tiedoin (3/5), voi hakea oikeusnotaarin (ON) ja oikeustieteiden maisterin (OTM) tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylässä. Väylässä on 30 aloituspaikkaa ja valinta tehdään ensisijaisesti opintomenestyksen perusteella, opinnot tulee suorittaa vähintään hyvin tiedoin (3/5). Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon.